NABÍJENÍ HODINEK SUNDIAL

Pokud je rezerva chodu příliš malá, projeví se to na chodu hodinek – místo plynulého chodu se ručky pohybují ve dvousekundových krocích.
Pro dobití postačí hodinky vystavit světlu. Přímé sluneční světlo je nejefektivnější, ale silné umělé světlo o intenzitě alespoň 1000 Luxů je dostačující. Pro informace o přesnějších časů dobíjení v rozličných podmínkách vám doporučujeme pročíst tabulku uvedenou níže.
Při pozastavení chodu hodinek zkuste hodinky vystavit světlu – tento krok může jejich chod okamžitě obnovit. Sekundové ručky se nejdříve budou pohybovat ve dvousekundových krocích, což naznačuje že rezerva chodu stále není dostačující pro běžný chod. Pokud jsou poté hodinky opět umístěny mimo zdroj světla, jejich chod může být opět přerušen.
Snažte se hodinky nechat vystavené svělu minimálně dokud se neobnoví standardní, jednosekundový krok.
Není bezbytné hodinky Sundial před použitím plně nabíjet. Pouze jedna nebo dvě minuty postačí pro nepřerušovaný jednodenní chod. Nicméně plné nabití dle instrukcí v tabulce nabíjení hodinek zvyšuje šanci že tento proces nebude nutné opakovat každý den, jelikož vznikne dostatečná rezerva chodu, která se navíc bude průběžně každodenním používáním doplňovat.

Upozornění:

Při nabíjení hodinky Sundial neumisťujte příliš blízko fluorescenčním nebo jiným světelným zdrojům. Teploty převyšující 50°C mohou poškodit hodinový strojek.
Pokud se vaše hodinky úplně zastaví, bude po jejich dobití nutné znovu nastavit datum a čas.

REZERVA CHODU A FUNKCE RYCHLÉHO STARTU

Hodinky Sundial mají rezervu chodu která jim umožňuje fungovat po dobu šesti měsíců při plném nabití bez dalšího nabíjení v průběhu této doby(např. pokud jsou uloženy v tmavém prostředí).
Při každodenním nošení se rezerva chodu automaticky doplňuje vždy pokud jsou hodinky vystaveny světlu.
Všechny hodinky Sundial mají funkci ‚rychlého startu‘. Pokud je rezerva chodu plně vyčerpána, tato funkce hodinkám umožňuje začít opět přesně měřit čas během několika málo sekund od vystavení světlu intenzivnějšímu než 1000 Luxů (což odpovídá 30W výkonu fluorescenční žárovky ve vzdálenosti 70 cm od solárního článku).
Následující tabulka detailně popisuje jakou dobu hodinky potřebují pro své dobití při různých světelných podmínkách. Pokud dojde k úplnému vybití akumulátoru, doporučujeme provést úplné nabití, pokud je to možné.

SERVIS A PÉČE O VAŠE O HODINKY

Jelikož hodinky Sundial nepotřebují výměnu batarie a v tomto ohledu nevyžadují údržbu, byly navrženy bez zadního odjímatelného víčka. V málo pravděpodobném případě poškožení vašich hodinek doporučujeme navštívit autorizované servisní středisko.

GOLDTIME a.s.
Autorizované servisní středisko
U Libeňského pivovaru 10 • 180 00 • Praha 8-Libeň
tel.: 284 821 344 • service@goldtime.cz
www.goldtime.cz

UKLÁDÁNÍ VAŠICH HODINEK

Vaše hodinky by jste měli ponechávat na dobře osvětleném místě, pokud je momontálně nenosíte, aby jste tak předešli zbytečnému vyčerpávání baterie. Krabičky, ve kterých jsou hodinky Sundial dodávány, jsou navrženy tak, aby jste do nich mohli vaše hodinky pravidelně ukládat(bez horního víka). Poloha hodinek jde díky c-klipu nastavovat aby hodinky mohly zachytit maximální množství světla.